Članstvo

Vabimo vas da se pridružite našemu društvu.

Letna članarina
Zaposleni: 15,00€
Upokojeni: 12,00€
Povezava na pristopnico

Študijska praksa

Društvo je že nekaj let študijska baza za praktično učenje Fakulteti za socialno delo, v lanskem letu smo se pridružili tudi učnim bazam na Alma Mater Europae-i, smer Socialna gerontologija. K sodelovanju vabimo tudi ostale socialne in zdravstvene smeri, ki sodelujejo s starejšimi.

Študente opolnomočimo s slednjimi znanji:

 • 1.

  Uporaba socialno-delavskih spretnosti in znanj: - sposobnosti uporabe relevantnih teoretičnih znanj v aktualni praktični situaciji; - razumevanje širšega osebnega in socialnega konteksta uporabnikov/ic; - zmožnost empatije, vživljanja v svet in občutke uporabnika; - spretnost izpeljave pogovora/intervjuja z uporabniki; - spretnost pri skupinskem delu in pri delu v skupnosti; itd.

 • 2.

  Poklicna vloga: - razumevanje, spoštovanje in uporaba načela zaupnosti podatkov; - razumevanje etike in vrednot v socialnem delu; - kritična refleksija lastnega dela; - občutljivost za spolne, etnične, ekonomske razlike oz. potrebe uporabnikov/ic; itd.

 • 3.

  Delovanje in organizacija učne baze: - razumevanje ustrezne zakonodaje, ki je podlaga za delovanje učne baze, virov financiranja, status (vladni/nevladni sektor); - razumevanje procesov družbenih sprememb, ki zadevajo področje; itd.

 • 4.

  Samoiniciativnost pri učenju in izpopolnjevanju znanja: - aktivno sodelovanje pri vsebinskih debatah; - iskanje informacij pri svetovalki/cu na praksi; - iskanje informacij pri drugih zaposlenih in še drugih virih; - iskanje in uporaba ustrezne literature; - iskanje pomoči in podpore zase itd.

 • 5.

  Delovne navade (točnost, natančnost, odgovornost, iniciativnost, samostojnost, sposobnost poiskati pomoč svetovalke/ca, fleksibilnost, sodelovanje v timu itd.)

 • 6.

  Študentovi/kini potenciali in šibke strani - v čem se je posebej izkazal/a, kaj ji gre dobro od rok… - na kaj naj bo bolj pozoren/na, kaj naj bolje izuri, spozna, vadi.

Donacije

DONIRAJTE 1% delež DOHODNINE

Če podpirate naše delo in poslanstvo društva, vas vabimo, da nam odstopite do 1 odstotek vaše dohodnine.

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.

Obrazec