Socialna sekcija

izr. prof. dr. Jana Mali

Vodja sekcije

Medicinska sekcija

doc. dr. Miroljub Jakovljevič

Vodja sekcije

Sekcija mladi za starejše

Sekcija mladi za starejše temelji na medgeneracijskem povezovanju mlajše in starejše generacije. V sekciji se trudimo, da bi pripravili aktivnosti, ki bi zanimale obe generaciji, hkrati pa se trudimo, da bi naše aktivnosti bile tako koristne, kot tudi prijetne. Nekatere od aktivnosti se odvijajo celo leto kot na primer Skupine starejših ljudi za samopomoč, pomagamo pri praktičnem usposabljanju študentov, nekatere aktivnosti pa so bolj enkratnega značaja, kot na primer strokovni ogledi organizacij in institucij, ki delujejo na področju starostnega varstva. Trudimo se, da sodelujemo tudi z drugimi izvajalci aktivnosti za starejše, ter tako dobimo priložnost, da se predstavimo in pridobimo nove moči, zato se tudi udeležujemo festivalov kot so Festival LUPA, Parada učenja, Festival za tretje življenjsko obdobje, itn. Zavedamo se, da je modrost starejših zaklad, ki ga moramo spoštovati in da se medsebojno lahko ogromno naučimo!

Eli Miklavčič

Vodja sekcije

Sekcija seniork

Anja žitnik

Vodja sekcije

Izvršilni odbor

dr. Nikolaj Lipič

Darja Cibic, prof. pedag.

izr. prof. dr. Jana Mali

doc. dr. Miroljub Jakovljević

Anja Žitnik

Eli Miklavčič

mag. Vilko Kolbl

dr. Barbara Grintal

dr. Vojko Strojnik

Nadzorni odbor

mag. Peter Seljak

Meta Mencej, dr. med.

Tatjana Štukelj

Strokovni svet

dr. Boštjan Salobir

red. prof. dr. Valentina Hlebec

doc. dr. Božidar Voljč

Častno razsodišče

Silva Bizjak

Bojanka Genorio

Marija Vovk